خانه دکتر عباسی

باز طراحی و بازسازی خانه دکتر عباسی، به سفارش شرکت سیماچوب در سال 94،  انجام شد و با وجود تایید طرح توسط کارفرما، پروژه بازسازی کلید نخورد. هدف این طرح در هماهنگی با درخواست های کارفرما، ارائه طرحی بود که گرمی و سرزندگی در آن جریان داشته باشد، فضای وضع موجود برای کارفرما دلچسب نبود و در عین مدرن بودن، احساسی از سردی در فضا بود. طراحی، با توجه به وضع موجود که یک فضای کاملا مدرن با سبکی مینمال و کم رنگ (خاکستری) را شامل می شد،با برداشتی آزاد از طراحی مراکشی صورت گرفت.


آلبوم ها
پیش از طراحی
طراحی

مطالب مرتبط:

آدرس:
تهران - بلوار فردوس شرق - نبش وفا آذر جنوبی - آیریک سنتر - طبقه 4 - واحد 208
تلفن: 03 - 44978801            فکس: 44978804

ایمیل: 

عضویت در خبرنامه: