دفتر کار آقای داداشی

پروژه، در اسفند ماه 95 شروع شد و طراحی قبل از نوروز به پایان رسید. اجرای پروژه به بعد از نوروز موکول شد.
ویژگی های پروژه:
- ارزش افزوده پایین بعد از بازسازی،به دلیل پایین بودن قیمت ملک در منطقه، محدودیت مالی قابل توجهی را برای پروژه تعریف می کرد.
محدودیت ساعات کاری در پاساژی که دفتر در آن قرار دارد.
سفارش کارفرما مبنی بر عدم استفاده از نشانه های سنتی.
سفارش کارفرما مبنی بر استفاده از رنگ های سرد.
سفارش کارفرما مبنی بر منحصر به فرد بودن و یا دست ساز بودن تمام عناصر دکوراسیون .
پیشروی تخریب تا مرحله سفت کاری، به علت قدیمی و فرسوده بودن نازک کاری و تاسیسات در وضع موجود، هزینه ها و زمان بازسازی را بیشتر از انتظار معمول میکرد.


آلبوم ها
پیش از طراحی
طراحی
حین اجرا
بعد از اجرا

آدرس:
تهران - بلوار فردوس شرق - نبش وفا آذر جنوبی - آیریک سنتر - طبقه 4 - واحد 208
تلفن: 03 - 44978801            فکس: 44978804

ایمیل: 

عضویت در خبرنامه: