تراس مهمانان وزارتخانه

طراحی تراس مهمانان وزارتخانه، بر اساس سفارش شرکت تجهیز پیام مبنی بر طراحی و اجرا صورت گرفت و طرح توسط کارفرما پذیرفته شد، اما تا کنون برای قرداد اجرا تقاضایی ارائه نشده است. این طراحی بر اساس سفارش، با توجه به معماری و المان های سنتی و مذهبی انجام شد


آلبوم ها
طراحی

مطالب مرتبط:

آدرس:
تهران - بلوار فردوس شرق - نبش وفا آذر جنوبی - آیریک سنتر - طبقه 4 - واحد 208
تلفن: 03 - 44978801            فکس: 44978804

ایمیل: 

عضویت در خبرنامه: