خدمات اجرایی

دفتر معماری سرای، علاوه بر اجرای پروژه هایی که خود طراحی می کند، آمادگی اجرای پروژه های دیگر را دارد. ما مایلیم تمامی فعالیت های ساختمانی را با رویکردی علمی و مهندسی و با معیارهای خود به سرانجام برسانیم.مطالب مرتبط:

آدرس:
تهران - بلوار فردوس شرق - نبش وفا آذر جنوبی - آیریک سنتر - طبقه 4 - واحد 208
تلفن: 03 - 44978801            فکس: 44978804

ایمیل: 

عضویت در خبرنامه: