خدمات نظارتی

ما مایلیم که طراحی کنیم، سپس آن را اجرا کنیم. اما ممکن است پروژه هایی در حین اجرا باشند و احتیاج به نظارت عالی داشته باشند و یا کارفرمایان ما مایل باشند پروژه های طراحی شده توسط ما یا دیگر همکاران را خود اجرا کنند. به هر روی، دفتر معماری سرای آمادگی خود را برای نظارت بر پروژه های ساختمانی و دکوراسیون اعلام می دارد.مطالب مرتبط:

آدرس:
تهران - بلوار فردوس شرق - نبش وفا آذر جنوبی - آیریک سنتر - طبقه 4 - واحد 208
تلفن: 03 - 44978801            فکس: 44978804

ایمیل: 

عضویت در خبرنامه: